University of Patras

Zdjęcia: Monika Śleszyńska i Wojciech Rogalski